3. Bitirme Proje Yarışması hk.Tüm Duyurular
25
ŞUB

Fakültemiz tarafından bu yıl, Bitirme Projesi yarışmasının 3.’sü düzenlenecektir. Bitirme projesi yarışması son başvuru tarihi 21 Mart 2014 olarak belirlenmiştir.

Başvuru formları, Bölüm web sayfalarından temin edilerek doldurulduktan sonra Bölüm Sekreterliklerince toplanacaktir.