Ders Kayıtları hakk.Tüm Duyurular
10
ŞUB

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın zamanında harç ödemeyen ve zamanında ders kaydını yapmayan öğrencilerle ilgili duyurusu:

 

Mazeret Durumunda Kayıt Yenileme:

 

YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 20/c maddesinde "c) Kayıt yenileme süresi içerisinde Mazeret durumunda kayıt yenileme;  kayıt yenileme süresi içerisinde hastalık, doğum, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik gibi önceden öngörülemeyen mazereti nedeniyle katkı payını yatırmayan ve ders seçimi yapamayan öğrenciler, yarıyılın ilk iki haftasının sonuna kadar ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak başvuruda bulunurlar. Mazereti uygun görülen öğrencilerin ilgili yönetim kurulu kararı ile ders kayıtları kabul edilir." ifadesi bulunmaktadır.

 

Bu nedenle bu maddeye işlerlik kazandırılmış olup, hiçbir kurul ilk iki haftadan sonra her ne sebeple olursa olsun öğrenciye ders kaydı yapmayacaktır.

 

Yukarıdaki açıklama gereğince; 2013-2014 Bahar yarıyılında "harcımı ödeyemedim, bulunduğum yerde internet yoktu, yurtdışındaydım vb. nedenlerle ders seçemedim" mazeretleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. Tüm öğrencilerimizin ders kayıtlarını zamanında yapmaları gerekmektedir. Ders kayıtlarındaki hatalardan (farklı kodlu derse kayıt olma, başka bölüme açılan ders grubuna kayıt olma vb.) öğrenci sorumludur. İlk 2 hafta içerisinde yukarıda belirtildiği şekilde sadece "hastalık, doğum, doğal afetler, tutukluluk, mahkumiyet ve askerlik gibi önceden öngörülemeyen mazereti" kabul edilenlerin dilekçesi alınarak ders kaydı  "Fakülte Yönetim Kurulu Kararı" ile yapılacaktır. İlk 2 haftadan sonra mazeretleri geçerli olsa bile öğrencilerimizin dilekçeleri "başvuru süresi geçtiği için" reddedilecektir.

 

Öğrencilerimizin ders kayıtlarında sorun yaşamamaları için yukarıdaki duyuruyu dikkatle okumaları ve ders kayıtlarını zamanında yapmaları gerekmektedir.

 

YTÜ Lisans Öğrencileri İçin Ders Kayıt İşlemleri  (2013-2014 Bahar Y.Y.)