Elektrik-Elektronik Fakültesi Bölümleri Araştırma Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme SonuçlarıTüm Duyurular
08
OCAK

31.07.2008   tarih  ve  26953   sayılı  Resmi   gazetede  yayımlanan  Ögretim Üyesi  Dışındaki  Ögretim  Elemanı Kadrolarına   Naklen  Veya  Açıktan    Yapılacak   Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav ile  Giriş  Sınavlarına İlişkin Usul   ve   Esaslar   Hakkında   Yönetmelik'in     10.maddesinde  "Sınav jürisi;   müracaat   eden  adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar  adayı, ALES  puanının %60’ını  (merkezi sınavdan  muaf olan adayların son  iki yıla ait  ALES  notunun  bulunmaması  halinde, ALES  puanı  70  olarak   kabul  edilir)  ve yabancı dil puanının  %40’ını; meslek  yüksekokullarına   müracaatlarda  ise  ALES  puanının  %70’ini  ve  lisans  mezuniyet notunun %30’unu dikkate  alarak   belirler  ve kurumun web  sitesinde  ilan  eder.   Bu sıralamaya göre son sırada  aynı  puana sahip birden  fazla  adayın olması   halinde,   bu kişilerin   tamamı  sınava  çağrılır.  Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. " hükmü gereğince ilgili kadroya başvuran adayların durumları Sınav Jürisi tarafından değerlendirilmiştir.

 

Elektrik Mühendisliği Alternatif Enerjili Elektrik Sistemler ABD Ön Değerlendirme Sonuçları

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Magnetik Alanlar ABD Ön Değerlendirme Sonuçları

Biyomedikal Mühendisliği Ön Değerlendirme Sonuçları