Elektrik-Elektronik Fakültesi Bölümleri Araştırma Görevlisi Başvuruları Değerlendirme SonuçlarıTüm Duyurular
15
OCAK

31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Ögretim Üyesi Disindaki Ögretim Elemani Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 12. maddesinde "Sınav jürisi değerlendirmesinde; ALES notunun %30’unu (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son üç yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puani 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının ’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son üç yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler." ve 13.maddesinde "Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısını geçmemek şartıyla yedek aday da ilan edilebilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır." hükümleri gereğince giriş sınavlarında başarılı olan adayların durumları Sınav Jürisi tarafından değerlendirilmiştir.

 

İlan edilen kadrolara atanmaya hak kazanan kişilerin ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde aşağıda belirtilen evraklar ile birlikte Elektrik-Elektronik Fakültesi Fakülte Sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Atanacak Adaylardan Istenilen Belgeler

 

Elektrik Mühendisliği Alternatif Enerjili Elektrik Sistemler ABD Değerlendirme Sonuçları

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Elektromagnetik Alanlar ve Mik.Dal.Tek. ABD Değerlendirme Sonuçları

Biyomedikal Mühendisliği Değerlendirme Sonuçları