TGV Sanayide Uygulanmış Tez Çalışmalarını ÖdüllendiriyorTüm Duyurular
16
OCAK

5. “Dr. Akın ÇAKMAKCI Sanayide Uygulanmış Tezlerin Başarı Öyküleri” Ödülleri

 

 

 

 

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) belirli periyodlarla, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve üniversitelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesini teşvik etmek amacıyla, sanayide uygulanmış tezleri seçmekte; tez sahipleri, tez danışmanları ve tezin uygulandığı firmalara ödüller vermekte ve seçilmiş olan tezlerin başarı öykülerini yayımlamaktadır.

 

Bu kapsamda, ödülüne layık görülecek tez için her tez sahibine ve ilgili tez danışmanına aşağıda belirlenen tutarlarda maddi ödül verilecek olup, tezin uygulandığı firmalar da birer plaketle ödüllendirilecek ve basılacak olan başarı öyküleri kitapçığında yer alacaklardır.

 

(Not: Birden fazla tez danışmanının bulunduğu durumda, ödül ücreti danışmanlar arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.)

 

Jüri tarafından seçilecek tez çalışmaları için ödül kategorileri:

 

Kategori

Tez Sahibi

Tez Danışmanı

1.lik Ödülü

15.000 TL

15.000 TL

2.lik Ödülü

10.000 TL

10.000 TL

3.lük Ödülü

7.500 TL

7.500 TL

 

BAŞVURU ŞARTLARI:

 

Ödül için başvuruda bulunulan yüksek lisans/doktora tezlerinde,

 

Ülkemiz üniversitelerinde tamamlandıysa ilgili fen veya sağlık bilimleri enstitülerince kabul edilmiş olması, yurtdışında tamamlandıysa Yüksek Öğretim Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması,

 

Ülkemiz imalat sanayiinde ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlardan en az birinde son 5 yılda uygulanarak teknolojik ürün veya proses yeniliği sağlamış ve bu yolla uygulandığı kuruluşa ölçülebilir getiri kazandırmış olması,

 

Tamamlandığı üniversite ve/veya tezin uygulandığı sanayi kuruluşu ile fikri mülkiyet haklarına ilişkin herhangi bir ihtilafın bulunmaması,

 

Önceki yıllarda düzenlenmiş olan herhangi bir Dr. Akın ÇAKMAKCI Tez Ödülleri kapsamında başvuru yapmamış olması, koşulları aranmaktadır.

 

Detaylar için tıklayınız.