Yatay Geçiş Başvuru SonuçlarıTüm Duyurular
19
EYL

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Merkezi  Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edenler  tıklayınız.

 

Detaylı bilgi için Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru ve Kayıt İşlemleri tıklayınız.

 

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru kılavuzunun 12 madde a bendine istinaden koşulu sağlamayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmamıştır. 

(a)  Öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumlarındaki Lisans programlarının ara sınıflarında kayıtlı bulunanların (1., 2., 3. sınıfı tamamlamış olanlar ve 4. sınıf), YTÜ Senatosunca İYS’ye eşdeğer kabul edilen ulusal ya da uluslararası sınavların birinden başarılı olduklarını belgelemeleri ya da yapılacak olan İngilizce Yeterlik sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. Bu madde de belirtilen şartları sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.