Önceki Dekanlar
Dekan Dekan Yardımcıları

Prof. Basri ÇETİN
15.10.1992-16.02.1993

Doç.Dr. Galip CANSEVER
(04.11.1992-16.02.1993)

Prof.Dr. Çelik AKTAŞ
17.02.1993-13.12.1998

 

Doç.Dr .Galip CANSEVER
(17.02.1993-15.05.1994)

Prof.Dr. Filiz GÜNEŞ 
(25.04.1994-13.12.1998)

Yard.Doç.Dr. Gülderen YILDIRMAZ
(05.04.1996-14.01.1997)

Yard.Doç.Dr. Aktül KAVAS 
(15.01.1997-13.12.1998)

Prof.Dr. Atilla ATAMAN
14.12.1998-15.01.2005

Prof.Dr. Oruç BİLGİÇ 
(16.12.1998-10.03.2005)

 

Prof.Dr. Galip CANSEVER
11.03.2005-14.09.2008

 

Prof.Dr. Tülay YILDIRIM 
(11.03.2005-31.01.2007)

Doç.Dr. Nurettin UMURKAN 
(11.03.2005-14.09.2008)

Yrd.Doç.Dr. A.Tevfik İNAN 
(01.02.2007-14.09.2008)

Prof.Dr. Galip CANSEVER
15.09.2008-23.09.2011

 

Prof.Dr. Nurettin UMURKAN 
(15.09.2008-23.09.2011)

Yrd.Doç.Dr. A.Tevfik İNAN 
(15.09.2008-23.09.2011 )

 

(24.09.2011-22.09.2014)

 

Prof.Dr. Nizamettin AYDIN
23.09.2014-25.07.2016

Y.Doç.Dr. Tuncay UZUN
(23.09.2014-25.07.2016)

Prof.Dr. Hacı BODUR
25.07.2016-30.07.2017

 

Prof.Dr. Nurettin UMURKAN 
(25.06.2016-30.07.2017)

Prof.Dr. Banu DİRİ  
25.07.2016-30.07.2017