İdari Personel

Fatma BUDAK KARAKAŞ
Fakülte Sekreteri 

Tel: +90(212) 383 5707
Fax: +90(212) 383 5702
e-posta: fbudak@yildiz.edu.tr

 

Şerife ADNAN
Dekan Sekreteri
Tel: +90(212) 383 5700
e-posta: sadnan@yildiz.edu.tr

Emre Halil İLHAN
Bilgisayar İşletmeni
Tel: +90(212) 383 5710
e-posta: ehilhanyildiz.edu.tr
Tülay SELAMOĞULLARI
Bilgisayar İşlermeni
Tel: +90(212) 383 5708
e-posta: tselam@yildiz.edu.tr
 

Semiha MUTLUOĞLU
Muhasebe
Tel: +90(212) 383 5716
e-posta: semutlu@yildiz.edu.tr

Leman GÜREVİN
Veri Hiz. Kont.
Tel: +90(212) 383 5708
e-posta: lgurevin@yildiz.edu.tr

Gamze DEMİRBAŞ
Staj
Tel: +90(212) 383 5718
e-posta: gamzed@yildiz.edu.tr

Ali KORKMAZ
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Tel: +90(212) 383 5715
e-posta: akorkmaz@yildiz.edu.tr
Hüseyin KAPALIKAYA
Evrak
Tel: +90(212) 383 5713
e-posta: hkapakli@yildiz.edu.tr

Necip SİZGEK
Matbaa
Tel: +90(212) 383 5724
e-posta: nsizgek@yildiz.edu.tr

     
Demirhan ERASLAN
Tekniker (Bina Sorumlusu)
Tel: +90(212) 383 5717
e-posta: deraslan@yildiz.edu.tr
Ramazan ALKAÇ
Teknisyen (Bina Sorumlusu Yardımcısı)
Tel: +90(212) 383 5719
e-posta: ralkac@yildiz.edu.tr