Fakülte Kurulu

 

Yüksek Öğretim Kanunun, 2547 sayı ve 4/11/1981 tarihli 17.maddesi uyarınca Fakülte Kurulunun görevleri söyle belirlenmiştir;

  1. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarandan seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her , yarı yıl başında ve sonunda toplanır
  2. Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar.
    1. Fakültenin,eğitim-öğretim,bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
    2. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
    3. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Fakülte Kurulu Üyeleri

 

Prof.Dr. Nurettin UMURKAN Dekan
Prof.Dr. Banu DİRİ Bölüm Başkanı
Prof.Dr. İbrahim ŞENOL Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Herman SEDEF Bölüm Başkanı
Doç.Dr. Şeref Naci ENGİN Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Ahmet KIZILAY Profesör Temsilcisi
Prof.Dr. M. Ufuk TÜRELİ Profesör Temsilcisi
Prof.Dr. Nur BEKİROĞLU Profesör Temsilcisi
Doç.Dr. Ali Gökhan YAVUZ Doçent Temsilcisi
Doç.Dr. Recep YUMURTACI Doçent Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi M. Amaç GÜVENSAN Dr. Öğr. Üye Temsilcisi