Fakülte Kurulu

 

Yüksek Öğretim Kanunun, 2547 sayı ve 4/11/1981 tarihli 17.maddesi uyarınca Fakülte Kurulunun görevleri söyle belirlenmiştir;

  1. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarandan seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her , yarı yıl başında ve sonunda toplanır
  2. Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar.
    1. Fakültenin,eğitim-öğretim,bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
    2. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
    3. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Fakülte Kurulu Üyeleri

 

Prof.Dr. K. Nur BEKİROĞLU     Dekan
Prof.Dr. Nizamettin AYDIN     Bölüm Başkanı
Prof.Dr. İbrahim ŞENOL     Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Herman SEDEF     Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Şeref Naci ENGİN     Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Muhammed Hamza MÜSLÜMANOĞLU     Bölüm Başkanı
Prof. Dr. M. Serdar Ufuk TÜRELİ     Profesör Temsilcisi
Prof.Dr. Ahmet KIZILAY       Profesör Temsilcisi
Prof.Dr. Banu DİRİ     Profesör Temsilcisi
Doç.Dr. Ali Gökhan YAVUZ     Doçent Temsilcisi
Doç.Dr. Recep YUMURTACI     Doçent Temsilcisi
Dr. Öğr. Üyesi M. Amaç GÜVENSAN     Dr. Öğr. Üyesi Temsilcisi
Doç.Dr. Sırma YAVUZ     Dekan Yardımcısı
Doç.Dr. Umut Engin AYTEN     Dekan Yardımcısı
Fatma BUDAK KARAKAŞ     Fakülte Sekreteri