Kurul ve Komisyonlar
Üniversite Senatosu

Yüksek Öğretim Kanunun, 2547 sayı ve 4/11/1981 tarihli 14.maddesi uyarınca Üniversites Senatosunun görevleri söyle belirlenmiştir;

 1. Kuruluş ve işleyişi: Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.
 2. Görevleri: Senato, Üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:
  1. Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,
  2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
  3. Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giricek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
  4. Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karar bağlamak,
  5. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurumlarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
  6. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
  7. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
  8. Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ KURUL VE KOMİSYONLARI

 

 

ÜNİVERSİTE SENATOSU ÜYELERİ 

   
Prof.Dr. Nurettin UMURKAN Dekan
Prof.Dr. Mustafa Hadi SARUL FakülteTemsilcisi
   
 
 

ÜNİVERSİTE EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU ÜYELERİ/FAKÜLTE TEMSİLCİLERİ 

   
Doç.Dr. Akın DELİBAŞI   Mevzuat, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. M. Amaç GÜVENSAN Müfredat, Bilgisayar Mühendisliği

 

ÜNİVERSİTE KALİTE ÇALIŞMALARI ÜYELERİ/FAKÜLTE GRUBU 

   
Doç.Dr. Akın DELİBAŞI  Başkan, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Yrd.Doç. Yunus Emre SELÇUK Bilgisayar Mühendisliği
Doç.Dr. Nurhan TÜRKER TOKAN Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Uzm.Dr. Akın TAŞCIKARAOĞLU Elektrik Mühendisliği
   

 

STRATEJİK PLAN VE YILLIK FAALİYET KOMİSYONU

   
Prof.Dr. Nurettin UMURKAN  Başkan, Dekan, Elektrik Mühendisliği
Doç.Dr. A. Gökhan YAVUZ Başkan Yardımcısı, Bilgisayar Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. A. Hülya OBDAN    Elektrik Mühendisliği
Doç.Dr. Nurhan TÜRKER TOKAN Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. Janset DAŞDEMİR Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. Görkem SERBES Bilgisayar Mühendisliği
   
 
 
 

 

AR-GE TASARIM VE YENİLİK PROJELERİ / FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 

Prof.Dr. Nurettin UMURKAN  Başkan, Dekan, Elektrik Mühendisliği
Prof.Dr. Nizamettin AYDIN Bilgisayar Mühendisliği
Prof.Dr. İbrahim ŞENOL Elektrik Mühendisliği
Prof.Dr. Herman SEDEF Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Doç.Dr. Şeref Naci ENGİN Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
   

 

EŞDEĞER FAKÜLTE DERSLERİ KOMİSYONU 

   
Prof.Dr. Banu DİRİ Başkan, Bilgisayar Mühendisliği
Doç.Dr. Sırma YAVUZ Başkan Yardımcısı, Bilgisayar Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. Türker TÜRKER Kontrol ve Otomaston Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. Umut AYTEN Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. Mustafa BAYSAL Elektrik Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. Görkem SERBES Biyomedikal Mühendisliği

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU

   
Prof.Dr. Banu Diri Başkan,Bilgisayar Mühendisliği
Doç.Dr. Nur BEKİROĞLU  Elektrik Mühendisliği (Başkan Yardımcısı)
Yrd.Doç.Dr. Görkem SERBES Bilgisayar Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. A.Tevfik İNAN Bilgisayar Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. Umut Engin AYTEN Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. Türker TÜRKER Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
   

 

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ ÖN İNCELEME KOMİSYONU 

   
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü  
   
Prof. Dr. Nizamettin AYDIN (Başkan)   
Doç. Dr. Songül ALBAYRAK  
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sıddık AKTAŞ  
Yrd. Doç. Dr. Gökhan BİLGİN  
   
Elektrik Mühendisliği Bölümü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
   
Prof. Dr. İbrahim ŞENOL (Başkan) Prof. Dr. Herman SEDEF (Başkan)
Doç. Dr. Ozan ERDİNÇ Doç. Dr. Nurhan TÜRKER TOKAN
Uz. Dr. Akın TAŞCIKAROĞLU  Doç. Dr. Burcu ERKMEN
  Yrd. Doç. Dr. Hacı İLHAN
  Yrd. Doç. Dr. Umut Engin AYTEN
   
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği  
   
Doç. Dr. Şeref Naci ENGİN (Başkan)  
Yrd. Doç. Dr. Özgür Turay KAYMAKÇI  
Yrd. Doç. Dr. Levent UCUN  

 

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği