Kurul ve Komisyonlar

Üniversite Senatosu

Yüksek Öğretim Kanunun, 2547 sayı ve 4/11/1981 tarihli 14.maddesi uyarınca Üniversites Senatosunun görevleri söyle belirlenmiştir;

 1. Kuruluş ve işleyişi: Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.
 2. Görevleri: Senato, Üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:
  1. Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,
  2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
  3. Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giricek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
  4. Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karar bağlamak,
  5. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurumlarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
  6. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
  7. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
  8. Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ KURUL VE KOMİSYONLARI

ÜNİVERSİTE SENATOSU ÜYELERİ 

 

 

Prof.Dr. Nurettin UMURKAN

Dekan

Prof.Dr. Mustafa Hadi SARUL

FakülteTemsilcisi

 

 

 

ÜNİVERSİTE EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU ÜYELERİ/FAKÜLTE TEMSİLCİLERİ 

 

 

Doç.Dr. Akın DELİBAŞI  

Mevzuat, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi M. Amaç GÜVENSAN

Müfredat, Bilgisayar Mühendisliği

 

ÜNİVERSİTE KALİTE ÇALIŞMALARI ÜYELERİ/FAKÜLTE GRUBU 

 

 

Doç.Dr. Akın DELİBAŞI 

Başkan, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre SELÇUK

Bilgisayar Mühendisliği

Doç.Dr. Nurhan TÜRKER TOKAN

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Uzm.Dr. Akın TAŞCIKARAOĞLU

Elektrik Mühendisliği

 

 

 

STRATEJİK PLAN VE YILLIK FAALİYET KOMİSYONU

 

 

Prof.Dr. Nurettin UMURKAN 

Başkan, Dekan, Elektrik Mühendisliği

Doç.Dr. A. Gökhan YAVUZ

Başkan Yardımcısı, Bilgisayar Mühendisliği

Yrd.Doç.Dr. A. Hülya OBDAN   

Elektrik Mühendisliği

Doç.Dr. Nurhan TÜRKER TOKAN

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Janset DAŞDEMİR

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Görkem SERBES

Bilgisayar Mühendisliği

 

 


AR-GE TASARIM VE YENİLİK PROJELERİ / FAALİYETLERİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 

Prof.Dr. Nurettin UMURKAN 

Başkan, Dekan, Elektrik Mühendisliği

Prof.Dr. Nizamettin AYDIN

Bilgisayar Mühendisliği

Prof.Dr. İbrahim ŞENOL

Elektrik Mühendisliği

Prof.Dr. Herman SEDEF

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Doç.Dr. Şeref Naci ENGİN

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

 


EŞDEĞER FAKÜLTE DERSLERİ KOMİSYONU 

 

 

Prof.Dr. Banu DİRİ

Başkan, Bilgisayar Mühendisliği

Doç.Dr. Sırma YAVUZ

Başkan Yardımcısı, Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Türker TÜRKER

Kontrol ve Otomaston Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Umut AYTEN

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BAYSAL

Elektrik Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Görkem SERBES

Biyomedikal Mühendisliği

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU

 

 

Prof. Dr. Banu Diri

Başkan,Bilgisayar Mühendisliği

Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU 

Elektrik Mühendisliği (Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Görkem SERBES

Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi A.Tevfik İNAN

Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Umut Engin AYTEN

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Türker TÜRKER

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

 

 


 

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ ÖN İNCELEME KOMİSYONU 

 

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 

 

 

Prof. Dr. Nizamettin AYDIN (Başkan) 

 

Doç. Dr. Songül ALBAYRAK

Doç. Dr. Gökhan BİLGİN

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sıddık AKTAŞ

 

 

 

 

 

Elektrik Mühendisliği Bölümü

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

 

 

Prof. Dr. İbrahim ŞENOL (Başkan)

Prof. Dr. Herman SEDEF (Başkan)

Doç. Dr. Ozan ERDİNÇ

Doç. Dr. Nurhan TÜRKER TOKAN

Uz. Dr. Akın TAŞCIKAROĞLU 

Doç. Dr. Burcu ERKMEN

 

Doç. Dr. Hacı İLHAN

 

Dr. Öğr. Üyesi Umut Engin AYTEN

 

 

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

 

 

 

Doç. Dr. Şeref Naci ENGİN (Başkan)

 

Doç. Dr. Özgür Turay KAYMAKÇI

 

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Levent UCUN