Yönetim Kurulu

 

Yüksek Öğretim Kanunun, 2547 sayı ve 4/11/1981 tarihli 18.maddesi uyarınca Fakülte Yönetim Kurulunun görevleri söyle belirlenmiştir;

 1. Kuruluş ve İşleyişi: Fakülte yönetim kurulu,dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.
 2. Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
  1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,
  2. Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak,
  3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
  4. Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,
  5. Öğrencilerin kabulu, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,
  6. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri

 

Prof.Dr. K. Nur BEKİROĞLU Dekan
Prof.Dr. Nizamettin AYDIN  
Prof.Dr. İbrahim ŞENOL
Prof.Dr. Herman SEDEF
Doç.Dr. Recep YUMURTACI
Doç. Dr. Özgür Turay KAYMAKÇI
Dr. Öğr. Üyesi Göksel BİRİCİK  
   
Fatma BUDAK KARAKAŞ  (Raportör)