Hizmet Süreci

HİZMET SÜRECİ

 

1) Döner Sermaye kapsamında hizmet/teknik rapor almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar taleplerini belirten dilekçelerini Dekanlık yazı işlerine teslim ederler.

 

2) Dekan tarafından işin niteliğine göre bölüm başkanlığına ilgili talep yazsısı iletir.

 

3) Talep edilen hizmeti yapacak kişi/kişler ile hizmet bedeli belirlenerek Bölüm tarafından Fakülte Yönetim Kuruluna gönderilir.

 

4) Fakülte Yönetim Kurulunca uygun görüldüğü takdirde görevlendirme kararı alınır.

 

5) Hizmet/teknik rapor almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar hizmet bedelini bankaya yatırdıktan sonra rapor hazırlama süreci başlar.

 

6) İş tamamlandıktan sonra rapor hazırlanarak iki nüsha Dekanlığa teslim edilir.

 

7) Dekanlık tarafından uygun görülen raporlar ilgililere ve arşivlenmek üzere Dekanlıkta görevli personele teslim edilir.

 

8) Hizmet talep eden kişi, kurum ve kuruluşlar, hizmet bedelinin Döner Sermaye hesabına ödendiğine ilişkin dekont ile birlikte Dekanlık yazı işlerinden raporu teslim alır.

 

9) Hizmeti yapan kişi/kişiler elde edilen gelir dağılımına ilişkin dilekçesini Bölüm Başkanlığına teslim eder.

 

10) Gelir dağılımına ilişkin Bölüm Kurulu tarafından alınan karar Fakülte Yönetim Kuruluna gönderilir.

 

11) Dekanlık Fakülte Yönetim Kurulu kararını Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderir.

 

12) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne tarafından işi yapan öğretim elemanlarına ödeme yapılır.