Prof. Dr.
Nurettin UMURKAN
Dekan

 

Sevgili öğrenciler,

 

Elektrik-Elektronik Fakültesi, asırlık üniversitemizin, köklü fakültelerinden biri olup  Elektrik, Elektronik ve Haberleşme, Bilgisayar ile Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği olmak üzere dört mühendislik bölümüyle lisans/lisansüstü eğitim-öğretiminde ve akademik çalışmalarda bulunmaktadır.

 

Fakültemiz, tecrübeli ve dinamik öğretim üyesi kadrosuyla, sürekli güncellenen, MÜDEK akreditasyonunu gerçekleştirmiş eğitim-öğretim planıyla, geniş alana sahip fakülte binasıyla, donanımlı eğitim ve araştırma laboratuarlarıyla, geleceğe yön verecek siz mühendisleri yetiştirmekteyiz.

 

Bilindiği üzere, bölümlerimizin çalışma alanları, hayatımızdaki önemi, güncelliği ve yaygınlığı giderek artan bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle, iyi yetişmiş mezunlarımızın ulusal ve uluslar arası sektörlerde,  kolaylıkla yer bulmaları mümkün olmaktadır.

 

İlgi alanımızdaki teknolojilerin hızlı bir biçimde değişmesi mühendislik alanlarımızın bir başka özelliği olup, yetiştireceğimiz siz mühendislerin gelişimci ve yenilikçi bir mühendis olmasını hedeflemekteyiz. Böylece, sizlerin elde ettiğiniz bilgi birikimi ve yeteneklerle teknolojiyi sadece iyi kullanan değil aynı zamanda onu geliştiren ve yönlendiren bireyler olmanız için de gayret sarfetmekteyiz.

 

Fakültemiz bünyesindeki bölümlerimizdeki öğretim elemanlarımız eğitim-öğretim hizmeti yanında araştırma, danışmanlık, ulusal ve uluslar arası proje çalışmalarında da bulunmaktadır. Bu kapsamda, ilgili sektörlerle birlikte teknolojik araştırmalara ve buna bağlı ürün geliştirmesi veya ürün elde edilmesi çalışmalarına da katkı sağlanmaktadır. Böylece elde edilen birikim ve tecrübe ile siz öğrencilerin aynı zamanda tasarımcı ve girişimci özelliklerinizin artmasına yarar sağlanmaktadır.

 

Bizler, öğrencilerimizi donanımlı ve yetkin bir mühendis olarak yetiştirmeyi ve sizlerin sosyal, araştırmacı, çevreci, gelişimci, yenilikçi, tasarımcı ve girişimci özelliklere sahip olmanızı hedeflemekteyiz. Bu hedefe ilerlerken bizlere ve sizlere büyük gayretler düştüğünü belirtmek isterim.

 

Elektrik-Elektronik Fakültesi’nde yetişmiş iyi insan ve iyi bir mühendis olarak,  ar-ge çalışmaları ve projeler yapacağınıza, teknolojik yarışı sürdürerek ülkemize ve insanlığa yararlı hizmetler sunacağınıza ve teknolojiyi yönlendireceğinize inanıyor, üniversite ve iş hayatınızda başarılar diliyorum.

 

 

                                                                                                          Saygılarımla,

 

                                                                                                  Prof. Dr. Nurettin UMURKAN